O projekcie

BIAŁYSTOK PLUS


Badanie Białystok PLUS jest badaniem populacyjnym o dużej skali. Typowe badanie naukowe dotyczy zazwyczaj wąskiego wycinka stanu zdrowia człowieka i jest oparte na znacznie mniejszej liczbie osób. W badaniu Białystok PLUS zakres realizowanych badań jest bardzo szeroki. Dzięki temu, zgromadzone dane pozwolą na bardzo zróżnicowane analizy dotyczące wielu różnych gałęzi medycyny, jak również interdyscyplinarne podejście. Inny wyróżnik badania Białystok PLUS – duża liczba badanych osób stanowiących reprezentatywną próbę populacji, przełoży się na większą wiarygodność uzyskanych wyników.

Badanie Białystok PLUS jest wzorowane na podobnym projekcie realizowanym w Niemczech przez Uniwersytet w Geifswaldzie. Prowadzone jest tam od 1997 roku, czyli od 20 lat, badanie SHIP (Study of Health in Pomerania). Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie jest głównym partnerem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opracowaniu i wykonaniu programu Białystok PLUS. Badanie SHIP jest sprawdzonym wzorcem, pozwalającym wykorzystać wieloletnie doświadczenie realizujących go naukowców.

Współpraca obejmuje: 

  • szkolenie osób biorących udział w projekcie, w tym techników przeprowadzających poszczególne badania, jak i osób zajmujących się stroną organizacyjną przedsięwzięcia,
  • dostarczenie informacji na temat metodologii przeprowadzenia badań klinicznych, obrazowych, analizy próbek materiału biologicznego oraz kwestionariuszy wywiadów,
  • dostarczenie wiedzy technicznej dotyczącej infrastruktury informatycznej projektu, w tym sposobu zarządzania danymi: ich pozyskiwania, kodowania, magazynowania, przetwarzania i udostępniania.

Ponieważ zakres i sposób zbierania danych w badaniu Białystok PLUS jest zbliżony do badania SHIP możliwe będzie łączenie danych z obu projektów, co w znaczący sposób zwiększy wartość wygenerowanej wiedzy naukowej.


KIEROWNIK PROJEKTU – PROF. DR HAB. KAROL ADAM KAMIŃSKI


Profesor doktor habilitowany Karol Kamiński jest uznanym w kraju i za granicą polskim naukowcem specjalizującym się w chorobach kardiologicznych, które są jednymi z głównych chorób cywilizacyjnych.


Autor: Wojciech Wojtkielewicz Źródło: Kurier Poranny

Jest kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych, prodziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). W 1999 ukończył Wydział Lekarski UMB. Od 2001 roku pracuje w Klinice Kardiologii UMB. Odbył staże naukowe i kliniczne w instytucjach zagranicznych, jak: Wyższa Szkoła Medyczna w Hanowerze (Niemcy), Szkoła Medyczna Uniwersytetu Harvarda (USA), Uniwersytet w Hull (UK). Stypendysta Deutsche Akademischer Austauschdienst, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Zdrowia. Otrzymał szereg nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przyznawanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), Ministerstwa Zdrowia, Rektora UMB. Należy do zarządów sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jest członkiem rzeczywistym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zespołów multidyscyplinarnych Ministerstwa Nauki. Był beneficjentem programu TOP500 Innovators – szkolenie z zakresu innowacyjności, współpracy nauki z biznesem w Uniwersytecie Stanforda (USA). Jest współautorem ponad 70 opracowań naukowych o sumarycznej punktacji Impact Factor 150 i liczbie cytowań 650. Do jego głównych zainteresowań należą: niewydolność serca oraz udział czynników zapalnych w chorobach układu krążenia.

Więcej informacji o koordynatorze naszego projektu mogą Państwo znaleźć klikając w poniższe odnośniki do stron internetowych.


CZŁONKOWIE ZESPOŁU – PRACOWNICY


TECHNICY WYKONUJĄCY BADANIA:

ELEKTRORADIOLODZY WYKONUJĄCY BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE:

LEKARZE:

LEKARZE STOMATOLODZY:


MEDIA O NAS


Projekt Białystok PLUS nie zwalnia tempa – dąży nieustannie do rozwoju medycyny, innowacyjnych pomysłów oraz zapobiegania w przyszłości jak największej liczbie chorób. Staje się również coraz głośniejszy w mediach społecznościowych.

Poniżej przedstawiamy odnośniki do stron, z których dowiedzą się Państwo więcej na temat naszych działań.
PRASA:

TELEWIZJA:

RADIO: